ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ: Όχι στο ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ


Ημερομηνία: 03/09/2012
Left.gr

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αποτελούμενη από τον Στρατούλη Δημήτρη, βουλευτή Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Μπασιούκα Μάρκο, από το τμήμα εργατικής πολικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και Μάξιμο Μπόλα, γραμματέα της νομαρχιακής των ΔΕΚΟ πραγματοποίησε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ, και άλλων εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Μηχανικών της ΕΥΔΑΠ τόνισαν ότι η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται τον συνολικό κύκλο του νερού στην Αττική και η εμπειρία της στο επίπεδο της διαχείρισης δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι τεράστια. Αναφέρθηκαν  επίσης στο κύρος και στην ιστορία της Δημόσιας Εταιρείας, που ξέρει να εξοικονομεί τον σε ανεπάρκεια φυσικό πόρο, που διακατέχεται από περιβαλλοντική αντίληψη και που εφαρμόζει κοινωνική πολιτική, θεσπίζοντας ειδικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες και ευπαθείς ομάδες. Η συνεχής μέριμνα των εργαζομένων της αποτελεί την εγγύηση της προστασίας του φυσικού πόρου και της εξυπηρέτησης των πολιτών, της υγιεινής και  ασφάλειας των κατοίκων μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού σε χαμηλή τιμή. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τη συνεχή βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Όσον αφορά στην κρισιμότητα της  ΕΥΔΑΠ να παραμείνει δημόσια αυτό υποβάλλεται από τον φυσικό πόρο που διαχειρίζεται, δηλαδή το νερό, το οποίο αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα επιβίωσης του ανθρώπου. Το μέγεθος και η αξία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, η υιοθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα πληροφοριακά συστήματα, η εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού της είναι η περιουσία της ΕΥΔΑΠ σήμερα, αλλά και του Ελληνικού Λαού.
Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ τόνισε την πάγια αντίθεση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο ξεπούλημα των υποδομών και ιδιαίτερα αυτών που θεωρούνται στρατηγικής κοινωνικά σημασίας. Πεποίθηση αποτελεί ότι η ενδεχόμενη πώληση των υποδομών του «ΝΕΡΟΥ» θα δημιουργήσει εκδηλώσεις «κοινωνικού κανιβαλισμού» αλλά και  θα έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΥΔΑΠ σε νερό και αποχέτευση! Αναφέρθηκε επίσης ότι η πρέπει να διερευνηθεί η μέθοδος που ακολουθείται για το ξεπούλημα του νερού. Δόθηκε υπόσχεση στους εργαζόμενους ότι στην περίπτωση που τα σχέδια της κυβέρνησης προχωρήσουν, θα υπάρξει επαναφορά στην πρότερα κατάσταση της ΕΥΔΑΠ με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, δεδομένης της πάγιας θέσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, η οποία έχει διατυπωθεί και προεκλογικά, ότι, οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, οπότε όλες οι διαδικασίες που έχουν προηγηθεί μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ακυρώνονται.
Τονίστηκε στους εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ ότι πρέπει να είναι σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με τους θιγόμενους εργαζομένους των άλλων ΔΕΚΟ που έχουν ενταχθεί στο ίδιο καθεστώς από το ΤΑΙΠΕΔ (ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, ΟΣΕ κλπ). Η εκμετάλλευση του πιο πολύτιμου φυσικού πόρου προς όφελος των ιδιωτών και μάλιστα των ολιγοπωλίων δεν αποτελεί «λύση» για έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση αλλά «ξεπούλημα με αποικιοκρατικούς όρους». Η κοινωνία θα πρέπει να την αντιπαλέψει και οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και να αναλάβουν τον συντονισμό των δράσεων και αντιδράσεων της κοινωνίας για τη προστασία του νερού αλλά  και του Δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ μέσω των οργάνων του και σε συνεννόηση με την Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε κινήσεις στήριξης του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων, για μια Δημόσια και επ’ ωφελεία του Κοινωνικού συνόλου ΕΥΔΑΠ.
Διαβάστε το δελτίο τύπου του Συλλόγου Μηχανικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 3.9.2012 ενημερωτική συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ,  του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ΕΥΔΑΠ και  άλλων εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, με Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Μηχανικών της ΕΥΔΑΠ παρουσίασαν τις θέσεις τους και ανέλυσαν τεκμηριωμένα τους λόγους για τους οποίους  η ΕΥΔΑΠ πρέπει να παραμείνει Δημόσια και κοινωφελής εταιρεία. Έγιναν τοποθετήσεις από όλους τους παρευρισκόμενους εργαζόμενους και εδόθησαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη κατανόηση του μεγέθους της ΕΥΔΑΠ, του έργου της, της ανάγκης προστασίας του πολίτη και του περιβάλλοντος και της κρισιμότητας των δικτυακών της υποδομών που ουσιαστικά εξυπηρετούν τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας.

Οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι ηΕΥΔΑΠδιαχειρίζεταιτον συνολικό κύκλοτουνερούστηνΑττικήκαιηεμπειρία της στο επίπεδο της διαχείρισης δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι τεράστια. Αναφέρθηκαν  επίσης στο κύρος και στην ιστορία της ΔημόσιαςΕταιρείας, που ξέρει να εξοικονομεί τον σε ανεπάρκεια φυσικό πόρο, που διακατέχεται από περιβαλλοντική αντίληψη και που εφαρμόζει κοινωνική πολιτική, θεσπίζοντας ειδικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες και ευπαθείς ομάδες.

Η συνεχής μέριμνα των εργαζομένων της αποτελεί την εγγύηση της προστασίας του φυσικού πόρου και της εξυπηρέτησης των πολιτών, της υγιεινής και  ασφάλειας των κατοίκων μέσω της παροχής υψηλήςποιότηταςκαιεπαρκούςποσότητας πόσιμου νερούσε χαμηλήτιμή. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τη συνεχή βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Όσον αφορά στην κρισιμότητα της  ΕΥΔΑΠ να παραμείνει δημόσια αυτό υποβάλλεται από τον φυσικό πόρο που διαχειρίζεται, δηλαδή το νερό, το οποίο αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα επιβίωσης του ανθρώπου. Το μέγεθος και η αξία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, η υιοθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα πληροφοριακά συστήματα, ηεμπειρίακαιτεχνογνωσίατουπροσωπικούτηςείναι ηπεριουσίατηςΕΥΔΑΠ σήμερα, αλλάκαιτουΕλληνικούΛαού. Όλα τα ανωτέρω  αποτελούν τα εχέγγυα για εξεύρεση λύσεων υδροδότησης, διαχείρισης δικτύων και επεξεργασίας λυμάτων για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο κ. Στρατούλης εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αναφέρθηκε στην αρτιότητα της τοποθέτησης του Συλλόγου Μηχανικών και στον απλό και τεκμηριωμένο τρόπο που παρουσιάζεται ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας της εταιρείας. Τονίστηκε η πάγια αντίθεση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο ξεπούλημα των υποδομών και ιδιαίτερα αυτών που θεωρούνται στρατηγικής κοινωνικών σημασίας. Πεποίθηση αποτελεί ότι η ενδεχόμενη πώληση των υποδομών του «ΝΕΡΟΥ» θα δημιουργήσει εκδηλώσεις «κοινωνικού κανιβαλισμού» με απρόβλεπτες συνέπειες. Αναφέρθηκε επίσης ότι η μέθοδος που ακολουθείται για το ξεπούλημα του νερού έχει οσμή σκανδάλου. Δόθηκε υπόσχεση στους εργαζόμενους ότι στην περίπτωση που τα σχέδια της κυβέρνησης προχωρήσουν, θα υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της ΕΥΔΑΠ με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, δεδομένης της πάγιας θέσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, η οποία έχει διατυπωθεί και προεκλογικά, ότι, οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, οπότε όλες οι διαδικασίες που έχουν προηγηθεί μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ακυρώνονται.

 Οι εκπρόσωποι της Οικονομικής και Εργατικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜτόνισαν στους εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ ότι πρέπει να είναι σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με τους θιγόμενους εργαζομένους των άλλων ΔΕΚΟ που έχουν ενταχθεί στο ίδιο καθεστώς από το ΤΑΙΠΕΔ (ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, ΟΣΕ κλπ).

Η εκμετάλλευση του πιο πολύτιμου φυσικού πόρου προς όφελος των ιδιωτών και μάλιστα των ολιγοπωλίων δεν αποτελεί «λύση» για έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση αλλά «ξεπούλημα με αποικιοκρατικούς όρους». Η κοινωνία θα πρέπει να την αντιπαλέψει και οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και να αναλάβουν τον συντονισμό των δράσεων και αντιδράσεων της κοινωνίας για τη προστασία του νερού αλλά  και του Δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ μέσω των οργάνων του και σε συνεννόηση με την Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε κινήσεις στήριξης του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων, για μια Δημόσια και επ’ ωφελεία του Κοινωνικού συνόλου ΕΥΔΑΠ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s